KS Velferdsteknologiens ABC

Grimstad kommune

KS - Velferdsteknologiens ABC 

Velferdsteknologens ABC er en grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse og omsorgstjeneste, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå.  

Målet med opplæringen er at du skal få: 

  • Grunnleggende kompetanse i begrepet velferdsteknologi 
  • Kunnskap og ferdigheter i hvordan du i ditt daglige arbeid kan tilpasse velferdsteknologi til den enkelte, for å gi brukere og pårørende tjenester i tråd med deres behov
  • Økt forståelse for bruk av velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og organisering av endringsarbeid i bærekraftige helse- og omsorgstjenester.  

Det er KS som har utviklet Velferdsteknologiens ABC. USHT anbefaler deltakelse på SOVA konferansen 2023, Samarbeid om velferdsteknologi på Agder.

Kommunen selv setter sammen ansatte i en gruppe. Hensikten med gruppen er at jobbe etter ABC –metoden.  ABC-opplæringen legger stor vekt på refleksjon i grupper, og det gis rom for dette på fagseminarene. ABC-deltakerne får da mulighet til nettverksbygging og kan øke sin forståelse av andres arbeidssituasjon. På fagseminar gis det en presentasjon av ABC-opplæringen, og i gruppearbeidet på dette fagseminaret vil deltakerne arbeide sammen med sin ABC-gruppe. Gruppearbeidet tar for seg hvordan deltakerne og gruppene kan få mest mulig ut av opplæringen.ABC metoden vil bli gjennomgått på fagdagen.

Evt spørsmål kan rettes til Abcagderost@grimstad.kommune.no

Kursarrangør er:

USHT Agder (Vest) ved Christina Hagtvedt Paulsen og

USHT Agder (Øst) ved Sølvi J. Bryn

 

 

Velkommen til ABC seminar!

Informasjon om hva som må være med i påmeldingen:

  • Det er viktig at du legger inn din kommunes organisasjonsnummer, dette finner du som regel på din kommune sin førsteside. 
  • Du må også ha et ressursnr som fakturaen skal sendes til. 
  • Avtale med din leder at du får gå på dette fagseminaret som er obligatorisk for å få kursbevis -leder har også de nødvendige opplysninger som må til for å legge inn organisasjonsnummer og ressursnummer. 

Informasjon

Min side
Tid
Mandag 16. januar 2023 kl. 09.00 - 14.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 5. januar 2023 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

Grimstad kommune

KS - Velferdsteknologiens ABC 

Velferdsteknologens ABC er en grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse og omsorgstjeneste, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå.  

Målet med opplæringen er at du skal få: 

  • Grunnleggende kompetanse i begrepet velferdsteknologi 
  • Kunnskap og ferdigheter i hvordan du i ditt daglige arbeid kan tilpasse velferdsteknologi til den enkelte, for å gi brukere og pårørende tjenester i tråd med deres behov
  • Økt forståelse for bruk av velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og organisering av endringsarbeid i bærekraftige helse- og omsorgstjenester.  

Det er KS som har utviklet Velferdsteknologiens ABC. USHT anbefaler deltakelse på SOVA konferansen 2023, Samarbeid om velferdsteknologi på Agder.

Kommunen selv setter sammen ansatte i en gruppe. Hensikten med gruppen er at jobbe etter ABC –metoden.  ABC-opplæringen legger stor vekt på refleksjon i grupper, og det gis rom for dette på fagseminarene. ABC-deltakerne får da mulighet til nettverksbygging og kan øke sin forståelse av andres arbeidssituasjon. På fagseminar gis det en presentasjon av ABC-opplæringen, og i gruppearbeidet på dette fagseminaret vil deltakerne arbeide sammen med sin ABC-gruppe. Gruppearbeidet tar for seg hvordan deltakerne og gruppene kan få mest mulig ut av opplæringen.ABC metoden vil bli gjennomgått på fagdagen.

Evt spørsmål kan rettes til Abcagderost@grimstad.kommune.no

Kursarrangør er:

USHT Agder (Vest) ved Christina Hagtvedt Paulsen og

USHT Agder (Øst) ved Sølvi J. Bryn

 

Program for fagdagen er under arbeid