Forsiden

Grimstad kommune

Informasjon

Min side
Tid
Fra torsdag 25. mai 2023 kl. 09.00
Til fredag 26. mai 2023 kl. 17.00
Påmeldingsfrist
Mandag 1. mai 2023 kl. 13.30

Konferansen Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2023 - arrangeres 25 og 26 mai 2023

Det er en tverrfaglig konferanse med fokus på ledelse i endring, innovasjon, erfaringsdeling og faglig påfyll.

Konferansen er en arena for erfaringsdeling mellom kommuner på Agder, samt nasjonalt, hvor aktuelle foredrag og pågående regionale og nasjonale prosjekter innen e-helse og velferdsteknologi blir presentert.

 

Målgruppen for konferansen er:

Ledere i helse- og omsorgssektoren, fagpersoner i kommunene, brukerorganisasjoner, IKT rådgivere, forskningsmiljø, politikere, leverandører, samt andre som jobber med eller er involvert i tjenesteinnovasjon og implementering av e-helse og velferdsteknologi i kommunene. Dag to av konferansen retter seg spesielt mot ansatte i operative tjenester og inkluderer også oppstartsseminar for Velferdsteknologiens ABC.

 

Konferansen arrangeres av:

USHT Agder øst og vest, Statsforvalteren i Agder, Universitetet i Agder ved senter for e-helse, I4Helse AS og Regional koordineringsgruppe (RKG) e-helse og velferdsteknologi Agder.

 

Neste års konferanse er under planlegging og siden vil bli oppdatert