ABC - opplæringen KUN for Grimstad kommune

ABC-opplæringens oppbygging 

Opplæringsmodellen er basert på en pedagogisk trinnvis oppbygging. Heftene i hver ABC-perm, er satt inn i en rekkefølge for å gi faglig progresjon. Det samme gjelder for permene.

ABC-opplæringen foregår i kommunene. Den består av tre hovedelementer:

  • ABC-permer – som inneholder temahefter
  • ABC-grupper – tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper som møtes minst en gang per hefte
  • Fagseminarer – gjennomføres halvårlig med 6 timers varighet

Permene inneholder 6-13 hefter, og er beregnet på et års opplæring. ABC Musikkbasert miljøbehandling består av 6 hefter og er beregnet på et halvt års opplæring. Hver perm starter med et oppstartseminar på seks timer, og følges opp av et nytt fagseminar omtrent halvveis i gjennomføringen av permen. Unntak fra dette er musikkbasert miljøbehandling som har et seminar i løpet av permen.

Ved avsluttet perm får deltakerne tilsendt ABC-bevis dersom alle heftene er lest før gruppesamlingene, og de har deltatt på fagseminarene og minimum 80 prosent av gruppesamlingene.

Har du ikke tatt en ABC perm tidligere så begynner man på perm 1, deretter går man videre til perm 2 året etter. Som en tredje påbyggingsperm kan du ta Videregående permer. Se bildet lengre ned på siden. Dersom det 8-10 år siden du tok en ABC perm, anbefaler vi deg til å starte på nytt. Dette frodi permene er bygd opp bedre og inneholder nyere kunnskap. 

 

Når begynner ABC opplæringen i Grimstad?

ABC opplæringen legges opp parallelt med et skoleår. Det vil si at vi starter nye ABC permer hver høst. Vi har faste ABC uker hvert år. Oppstartsseminarer (fagseminar 1) blir satt opp på høsten i uke 36 og 37, og oppfølgingsseminarene (fagseminar 2) blir satt opp i uke 10 og 11 påfølgende år.

Hvordan bli med på ABC opplæringen i Grimstad?

Hvis du ønsker å lese en ABC-perm må du ta kontakt med din avdelingsleder. Ta gjerne kontakt med ABC-kontakt Sølvi J. Bryn  om du trenger mer informasjon i forhold til hvilken perm som kan passe for deg og din avdeling. Alle påmeldinger må godkjennes av nærmeste leder. Når du har fått godkjenning til å lese en perm må du selv melde deg på via denne siden. Kursene blir annonsert på mail til lederne.

 

Mangler du seminarer eller gruppesamlinger for å få godkjent kurset?

Begge fagseminarene er obligatoriske for å få godkjent kurs og motta kursbevis. Hvis du mangler ett eller begge seminarene må du ta kontakt med din leder å få godkjent at du kan møte på oppstartsseminaret påfølgende høst og/eller vår. Deretter må du sørge for å melde deg på ved å ta kontakt med ABC kontakt Sølvi J. Bryn

Husk å opplyse i påmelding om du kun skal ta seminaret og ikke skal være med i ABC-gruppe. Du trenger ikke å lese heftene om igjen.

Hvis du mangler ABC-gruppe samlinger må du ta kontakt med ABC-kontakten. Vi vil da prøve å finne en gruppe du kan følge slik at du får godkjent og får kursbevis.

ABC-kontakt i Grimstad kommune er Sølvi J. Bryn 

Kostnaden for et fagseminar er kr 250,- Kommunen søker om kompetansetilskudd fra Statsforvalter som vil kunen dekke utgiften. 

 

Digitale oppstartsseminar høsten 2022

USHT Agder øst tilbyr fagdager i alle ABC permer, her er datoene for høstens fagdager. Som deltaker fra Grimstad kommune kan du eller din leder melde deg på den permen du skal ta. Etter påmeldingsfristn vil kommunekontakten sette deltakerne sammen i en gruppe og melde på til fagseminar.  Påmeldingsfrist til å ta en perm er innen 1.5.2022

Fagseminar 1 høsten 2022 (oppstart)

Uke 35

30.08.22 Mitt livs perm 1 - fagseminar 1

01.09.22 Demensomsorgens ABC perm 1 -fagseminar 1

02.09.22 Geriatri -fagseminar 1

Uke 36

05.09.22 Demensomsorgens ABC perm 2 - fagseminar 1

07.09.22 Aldring og omsorg - fagseminar 1

09.09.22 Mitt Livs ABC perm 2 - fagseminar 1

Uke 37

12.09.22 Psykiske sykdommer i eldre år - fagseminar 1

15 eller 16.09.22 Musikkbasert miljøbehandling/ Musikkbasert miljøbehandling utviklingshemming

15 eller 16.09.22 Musikkbasert miljøbehandling utviklingshemming/ Musikkbasert miljøbehandling

 

KS - Velferdsteknologiens ABC 

USHT Agder øst tilbyr fagdager i alle ABC permer, her er datoene for høstens fagdager. Som deltaker fra Grimstad kommune kan du eller din leder melde deg på den permen du skal ta. Etter påmeldingsfristn vil kommunekontakten sette deltakerne sammen i en gruppe og melde på til fagseminar.  Påmeldingsfrist til å ta en perm er innen 26.02.2022

Velferdsteknologens ABC er en grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse og omsorgstjeneste, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå.  

Målet med opplæringen er at du skal få: 

  • Grunnleggende kompetanse i begrepet velferdsteknologi 
  • Kunnskap og ferdigheter i hvordan du i ditt daglige arbeid kan tilpasse velferdsteknologi til den enkelte, for å gi brukere og pårørende tjenester i tråd med deres behov 

Økt forståelse for bruk av velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og organisering av endringsarbeid i bærekraftige helse- og omsorgstjenester.  

Det er KS som har utviklet Velferdsteknologiens ABC. USHT anbefaler et fagseminar i februar/mars som en del av SOVA konferansen, Samarbeid om velferdsteknologi på Agder som en kickstart på å lese heftene samtidig som du tar Velferdsteknologiens ABC som e-læring på KS-Læring.  

Påmeldingsskjema

Grimstad kommune

Marker den permen du ønsker å melde deg på for å lese og reflektere i gruppe sammen med.

Gruppen blir satt sammen i stor grad av medlemmer fra samme arbeidsplass.

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 30. august 2022 kl. 00.00
Til torsdag 1. juni 2023 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Søndag 1. mai 2022 kl. 00.00
Produkt
Deltakeravgift ABC
Pris
250,00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}