ABC - opplæringen KUN for Grimstad kommune

ABC-opplæringens oppbygging 

Opplæringsmodellen er basert på en pedagogisk trinnvis oppbygging. Heftene i hver ABC-perm, er satt inn i en rekkefølge for å gi faglig progresjon. Det samme gjelder for permene.

ABC-opplæringen foregår i kommunene. Den består av tre hovedelementer:

  • ABC-permer – som inneholder temahefter
  • ABC-grupper – tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper som møtes 1,5-2 timer, minst en gang per hefte
  • Fagseminarer – gjennomføres halvårlig med 6 timers varighet

Permene inneholder 6-13 hefter, og er beregnet på et års opplæring. Hver perm starter med et oppstartseminar på seks timer, og følges opp av et nytt fagseminar omtrent halvveis i gjennomføringen av permen. Unntak fra dette er musikkbasert miljøbehandling som har et seminar i løpet av permen og kun 6 hefter.

Ved avsluttet perm får deltakerne tilsendt ABC-bevis dersom alle heftene er lest før gruppesamlingene, og de har deltatt på fagseminarene og har deltatt på minimum 80 prosent av gruppesamlingene.

Har du ikke tatt en ABC perm tidligere så begynner man på perm 1, deretter går man videre til perm 2 året etter. Som en tredje påbyggingsperm kan du ta videregående permer. Se bildet lengre ned på siden. Dersom det 5-8 år siden du tok en ABC perm, anbefaler vi deg til å starte på nytt. Dette fordi permene er bygd opp bedre og inneholder nyere kunnskap i tråd med nye nasjonale planer og retningslinjer.

 

Når begynner ABC opplæringen i Grimstad?

ABC opplæringen legges opp parallelt med et skoleår. Det vil si at vi starter nye ABC permer hver høst. Vi har faste ABC uker hvert år. Oppstartsseminarer (fagseminar 1) blir satt opp på høsten i uke 35, 36 og 37, og oppfølgingsseminarene (fagseminar 2) blir satt opp i uke 10, 11 og 12 påfølgende år.

Hvordan bli med på ABC opplæringen i Grimstad?

Hvis du ønsker å lese en ABC-perm må du ta kontakt med din avdelingsleder. Ta gjerne kontakt med ABC-kontakt Sølvi J. Bryn  om du trenger mer informasjon i forhold til hvilken perm som kan passe for deg og din avdeling. Alle påmeldinger må godkjennes av nærmeste leder. Når du har fått godkjenning til å lese en perm må du selv melde deg på via denne siden. Kursene blir annonsert på mail til lederne. Du kan gjerne melde deg på flere permer, for skulle vi ikke få nok deltakere i en perm kan det være mulighet for å bli med i en annen perm. Etter påmeldingsfristen vil ABC kommunekontakten, sette sammen grupper og du vil få beskjed. Når det er bestemt hvilken perm du skal ta, vil leder tildele deg rett ABC i Dossier. Dette fordi at det blir en oversikt for deg og leder hvilke ABC har du tatt. 

 

Mangler du seminarer eller gruppesamlinger for å få godkjent kurset?

Begge fagseminarene er obligatoriske for å få godkjent kurs og motta kursbevis. Hvis du mangler ett eller begge seminarene må du ta kontakt med din leder å få godkjent at du kan møte på oppstartsseminaret påfølgende høst og/eller vår. Deretter må du sørge for å melde deg på ved å ta kontakt med ABC kontakt Sølvi J. Bryn

Du trenger ikke å lese heftene om igjen.

Hvis du mangler ABC-gruppesamlinger må du ta kontakt med ABC-kontakten. Vi vil da prøve å finne en gruppe du kan følge slik at du får godkjent og får kursbevis.

ABC-kontakt i Grimstad kommune er Sølvi J. Bryn 

Kostnaden for et fagseminar er kr 250,- Kommunen søker om kompetansetilskudd fra Statsforvalter som vil kunne dekke utgiften. 

 

Datoer for oppstartsseminar finner du mer informasjon om på nettsiden til Grimstad kommune - ABC opplæringen

Påmeldingsfrist hvert år er innen 1.februar

 

 

 

KS - Velferdsteknologiens ABC 

Velferdsteknologens ABC er en grunnleggende opplæringspakke for ansatte i kommunal helse og omsorgstjeneste, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå.  

Målet med opplæringen er at du skal få: 

  • Grunnleggende kompetanse i begrepet velferdsteknologi 
  • Kunnskap og ferdigheter i hvordan du i ditt daglige arbeid kan tilpasse velferdsteknologi til den enkelte, for å gi brukere og pårørende tjenester i tråd med deres behov
  • Økt forståelse for bruk av velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og organisering av endringsarbeid i bærekraftige helse- og omsorgstjenester.  

Det er KS som har utviklet Velferdsteknologiens ABC. USHT anbefaler deltakelse på SOVA konferansen 2023, Samarbeid om velferdsteknologi på Agder.

Kommunen selv setter sammen ansatte i en gruppe. Hensikten med gruppen er at jobbe etter ABC –metoden.  ABC-opplæringen legger stor vekt på refleksjon i grupper, og det gis rom for dette på fagseminarene. ABC-deltakerne får da mulighet til nettverksbygging og kan øke sin forståelse av andres arbeidssituasjon. På fagseminar gis det en presentasjon av ABC-opplæringen, og i gruppearbeidet på dette fagseminaret vil deltakerne arbeide sammen med sin ABC-gruppe. Gruppearbeidet tar for seg hvordan deltakerne og gruppene kan få mest mulig ut av opplæringen.ABC metoden vil bli gjennomgått på fagdagen.

Påmeldingsskjema

Grimstad kommune

Marker den permen du ønsker å melde deg på for å lese og reflektere i gruppe sammen med.

Gruppen blir satt sammen i stor grad av medlemmer fra samme arbeidsplass.

Informasjon

Min side
Tid
Fra tirsdag 30. august 2022 kl. 00.00
Til onsdag 1. mars 2023 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}